+420 774 244 744 info@tzb-vysocina.cz

Reference

Rekuperace Fotovoltaika Klimatizace Podlahové vytápění Centrální vysavač Tepelné čerpadlo Stropní vytápění
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Nalezeno 9 referencí

Nízkoenergetický dům Žďár nad Sázavou


Žďár nad Sázavou

Nízkoenergetická dvoupodlažní dřevostavba. 2. ze dvou téměř stejných domů v této lokalitě.  Dům je osazen rekuperační jednotkou Duplex RK3 od firmy Atrea, s.r.o., která krom nuceného větrání s rekuperací tepla zajišťuje i teplovzdušné cirkulační vytápění domu.  Systém je doplněn o integrovaný zásobník na teplou vodu (IZT) a o tepelné čerpadlo Atrea vzduch-voda. Vše je řízeno chytrou logikou regulace RG 21. Tento typ vytápění je velmi vhodný pro dřevostavby. Díky nízké tepelné setrvačnosti může systém rychle reagovat na teplotní požadavky obyvatel domů a v případně větších solárních zisků v zimním období nedochází k přetopení interiéru, jak k tomu může dojít například u podlahového vytápění umístěného v betonových podlahách. Tepelné čerpadlo pracuje v pozitivní bilanci i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. V letním období ohřívá teplou vodu tak lacino, že již pozbývá smysl užití solárních termických panelů.

Nízkoenergetický dům Horní Újezd


Horní Újezd

Sympatický  jednopodlažní nízkoenergetická dřevostavba aspirující na parametry pasivního domu.  Dům je osazen rekuperační jednotkou Duplex RK3 od firmy Atrea, s.r.o., která krom nuceného větrání s rekuperací tepla zajišťuje i teplovzdušné cirkulační vytápění domu.  Tento typ vytápění je velmi vhodný pro dřevostavby. Díky nízké tepelné setrvačnosti může systém rychle reagovat na teplotní požadavky obyvatel domů a v případně větších solárních zisků v zimním období nedochází k přetopení interiéru, jak k tomu může dojít například u podlahového vytápění umístěného v betonových podlahách. Díky systému nuceného větrání s rekuperací tepla je vnitřní klima domu vhodné i pro alergiky a astmatiky a to především díky snížené prašnosti. Vzduch nám jde přes pracové filtry.

Nízkoenergetický dům Třebíč


Třebíč

Kompaktní dvoupodlažní nízkoenergetický dům postavený systémem dřevostavby. Dům je osazen rekuperační jednotkou Duplex RK2 od firmy Atrea, s.r.o., která krom nuceného větrání s rekuperací tepla zajišťuje i teplovzdušné vytápění domu.  Hlavní zdroj tepla je elektrokotel, který ohřívá topnou vodu na 50 st. C a ta je dále v rekuperační jednotce využita k ohřevu vzduchu, který je následně topnými kanály v podlaze nízkou rychlostí pouštěn do domu. Elektrický zdroj mohl být užit na základě nízké tepelné ztráty domu. Roční účet za topení by se měl pohybovat v řádech tisíců. Jako doplňkový zdroj tepla jsou v domě osazeny nízkovýkonová krbová kamna. Přebytečné teplo z krbových kamen bude pomocí cirkulačního okruhu vzduchotechniky sbíráno nad kamny do vzduchotechnického systému a přes rekuperační jednotku bude distribuováno do zbývajících místností tak, aby bylo možné těmito kamny vytopit celý dům. Pro obyvatele domu jsou krbová kamna nejen příjemnou pocitovou záležitostí, ale v případě takto kompaktního a dobře zatepleného domu bude mít jejich provoz i velmi výrazný vliv na konečné  roční faktury za energie. 

Nízkoenergetický dům Přibyslav


Přibyslav

Kompaktní jednopodlažní nízkoenergetický dům aspirující na parametry pasivního domu postavený systémem betonových bloků a masivně zateplený v vnější strany obvodových stěn. K izolaci střechy byla užita PUR nekrokevní izolace, která minimalizuje možnost tepelných mostů.  Dům se vyznačuje vysokou akumulační schopností zdiva a větší tepelnou setrvačností, což bude mít za následek malé výkyvy teplot v závislosti na okolním prostředí  a přímém slunečním osvitu a zároveň se nepředpokládá letní přehřívání domu, jelikož se dá v době nejteplejších letních dnů přes noc vybít-vychladit vzduchotechnikou režimem přetlakového větrání.

Nízkoenergetický dům Rynárec


Rynárec

Kompaktní jednopodlažní nízkoenergetický dům aspirující na parametry pasivního domu postavený systémem MEDMAX.  Dům je osazen rekuperační jednotkou Duplex RK2 od firmy Atrea, s.r.o., která krom nuceného větrání s rekuperací tepla zajišťuje i teplovzdušné vytápění domu.  Rekuperační jednotka je doplněna o integrovaný zásobník na teplou vodu o objemu 615 l ( dále jen IZT). IZT má v sobě 2 elektrospirály o výkonu 2 x 4 kW. IZT zajišťuje jak ohřev vody pro teplovzdušné cirkulační topení, tak i pro teplou užitkovou vodu. IZT je dále natápěn automatickými peletkovými kamny a díky programu Zelená úsporám se ještě vyplatilo mít na střeše dva kolektory solárních panelů. Díky „chytrému“ řízení Atrea RG 21 je navolena logika zdrojů tepla následovně: 1) Jestliže je dostatečný osvit, objem IZT nahřívá slunce solárními panely. 2) Peletková kamna přichází na řadu, jestliže např. do 15.00 není zásobník nahřátý na požadovanou mez. Kamna se automaticky zapálí a zásobník dohřejí tak, aby byl připraven pro vydání energie po návratu obyvatelů domů ze zaměstnání, ze školy ... . 3) Elektrospirály v IZT jsou spínány až jako 3 zdroj v řadě, kdyby ani jedna z předchozích variant nedokázala uspokojit potřebu na teplou vodu( nesvítí slunce, v peletkových kamnech není patřičné mnoství peletek pro provoz ).

Nízkoenergetický dům Nový Šaldorf


Nový Šaldorf

Menší zděný rodinný dům, který by měl po zateplení dosahovat téměř pasivního standardu. Dům je vytápěn pouze vzduchotechnikou. Nucené větrání a topení zajišťuje podstropní cirkulační rekuperační jednotka (výrobce Atrea). Dům nedisponuje přemírou místa a proto byl pro umístní rekuperační jednotky zvolen prostor v zádveří domu pod stropem. Jednotka bude zakryta sádrokartonovým záklopem. Čili vše schováno nepovolanému oku.  Hlavní zdroj tepla je elektrokotel.

Nízkoenergetický dům Třesov


Třesov

Kompaktní jednopodlažní nízkoenergetický dům aspirující na parametry pasivního domu postavený systémem MEGMAX 350 o podlahové výměře cca. 110 m2. Zděná stavba z pálených keramických bloků. Obvodové zdivo tl. 300 mm doplněno dvouvrstvých systémem tepelné izolace z EPS. Izolalace střešního pláště je řešena nakrokevní PIR izolací o tloušťce 140 mm. Výplně otvorů jsou  osazeny trojskly v dřevěném europrofilu 68mm. Některé vnitřní příčky domu jsou vystaveny z důvodu zvýšené akumulace tepla a vlhkosti z pohledového nepáleného zdiva. Podlahová plocha domu je cca. 160 m2. Projektovaná tepelná ztráta objektu je 6,2 kW. Vytápění a větrání domu je řešeno kompaktním systémem teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla za využití vzduchotechnické jednotky Atrea Duplex RC.  Rozvody vzduchu jsou řešeny v podlahách a podhledech. Hlavní zdroj tepla je elektrokotel. Jako doplňkový zdroj tepla jsou umístěny v obývací místnosti krbová kamna o výkonu 6 kW, které za využití cirkulace vzduchu vzduchotechniky, vytopí celý dům. 

Nízkoenergetický dům Jiřín


Jiřín

Zděná stavba z pálených keramických bloků. Obvodové zdivo tl. 300 mm doplněno dvouvrstvých systémem tepelné izolace z EPS.  Zděná stavba z pálených keramických bloků. Obvodové zdivo tl. 300 mm doplněno dvouvrstvých systémem tepelné izolace z EPS. Izolalace střešního pláště je řešena nakrokevní PIR izolací o tloušťce 140 mm. Výplně otvorů jsou  osazeny trojskly v dřevěném europrofilu 68mm. Některé vnitřní příčky domu jsou vystaveny z důvodu zvýšené akumulace tepla a vlhkosti z pohledového nepáleného zdiva. Podlahová plocha domu je cca. 160 m2. Projektovaná tepelná ztráta objektu je 6,2 kW.  Vytápění a větrání domu je řešeno kompaktním systémem teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla za využití vzduchotechnické jednotky Atrea Duplex RC.  Rozvody vzduchu jsou řešeny v podlahách a podhledech. Hlavní zdroj tepla je elektrokotel. Jako doplňkový zdroj tepla jsou umístěny v obývací místnosti krbová kamna o výkonu 6 kW, které za využití cirkulace vzduchu vzduchotechniky, vytopí celý dům.

Nízkoenergetický dům Velké Meziříčí


Velké Meziříčí

Moderně pojatý rodinný dům s prvky funkcionalismu vystavený z cihelných bloků a zateplen EPS spadající do kategorie nízkoenergetických domů. Dům je vytápěn a větrán teplovzdušným vytápěním a větráním s rekuperací odpadního tepla za využití kompaktní vzduchotechnické jednotky Atrea Duplex RK2. Primární zdroj tepla zajišťuje kondenzační plynový kotel. V centrální místnosti je umístěn krb. Teplý vzduch ohřátý krbem může být  vzduchotechniko rozváděn i do zbylých místností domu ta, aby byla všude dostatečná tepelná pohoda.

Rekuperuji.cz


Provozujeme vlastní informačně obchodní portál věnovaný výhradně rekuperaci a rekuperačním jednotkám.

Zajistíme pro Vás i další služby