+420 774 244 744 info@tzb-vysocina.cz

Reference

Rekuperace Fotovoltaika Klimatizace Podlahové vytápění Centrální vysavač Tepelné čerpadlo Stropní vytápění
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Nalezeno 9 referencí

Nízkoenergetický řadový dům Třebíč


Třebíč

Zděný řadový dům, který je vybaven nuceným větráním s rekuperací tepla ( větrací jednotka Atrea ). Potřeba vytápění a teplé užitkové vody je řešena za využití integrovaného zásobníku na teplou vodu IZT, který je natápěn tepelným čerpadlem vzduch - voda (systém Atrea).  Distribuční stránku otopné soustavy plní teplovodní podlahové vytápění v 1. patře. Ve 2. patře jsou radiátory. Pomocí čerpadla se teplovodní soustava zásobována topnou vodou z IZT. Celý systém vytápění je řízen regulací Atrea RG především za využití ekvitermu.

Pasivní dům Žďár nad Sázavou


Žďár nad Sázavou

Masivně zateplená dřevostavba navržená a postavená jeko pasivní dům. Dům je vybaven nuceným větrání s rekuperací a cirkulačním teplovzdušným vytápěním zn. Atrea. Jako hlavní droj tepla pro potřebu TUV a vytápění je tepelné čerpadlo. Dům splňuje požadavky pro pasivní dům, tudíž potřeba tepla na vytápění je doopravdy velmi nízká s provozními ročními náklady do 10.000 Kč. Systém větrání je řízen čidlem CO2, které automaticky reguluje větrací jednotku Atrea Duplex RK4 a úměrně koncentraci CO2 zvyšuje či snižuje výkon rekuperační jednotky.

Pasivní dům Háj u Kališť


Háj u Kališť

Jednopodlažní dům zděný z vápenopískových cihel, masivně zateplený, aspirující na pramentry pasivního domu. Je vybaven nuceným větráním s rekuperací tepla, cirkulačním teplovzdušným vytápěním za využití kompaktní jednotky Duplex RK3. Distribuci čistého a topného vzduchu zajišťují podlahové kanály. Pro odtah znečištěného vzduchu jsou využívány podstropní rozvody. Hlavní zdroj tepla je elektrokotel, který nám ohřívá topnou vodu do jednotky RK3 a ta následně ohřívá topný vzduch.   Pro přitápění bez  elektrokotle majitel domu využívá krbovou vložku v centrální místnosti. Přebytky tepla z centrální obytné místnosti si pomocí cirkulačního okruhu vzduchotechnické jednotky vyfoukneme do všech ostatních místností a tím pohodlně vytopíme celý dům i v zimním období.

Pasivní dům Příseka


Příseka

Zděný jednopodlažní dům, masivně zateplený s parametry pasivního domu. Je vybaven nuceným větráním s rekuperací tepla a podlahovým vytápěním. V době je užita tzv. AKTIVNÍ REKUPERACE zn. Nylan, kdy odsávaný vnitřní vzduch je stlačen za pomoci malého tepelného čerpadla. Tím dochází ke zvětšení tlaku a ohřání vzduchu. Teplo je následně předáno do akumulační vody, která  ohřívá příchozí vzduch. Přebytky energie jsou využívány k ohřevu TUV. Tepelné čerpadlo je schopné pracovat v pozitivní energetické bilanci cca. 1 : 1,5. V nižších teplotách je akumulační zásobník tepelného čerpadla dohříván elektrospirálami.

Nízkoenergetický dům Antonínův Důl


Antonínův Důl

Jednopodlažní nízkoenergetická dřevostavba vytápěná cirkulačním teplovzdušným vytápěním, které zajišťuje kompaktní rekuperační jednotka Atrea Duplex RK2. Vzduchotechnický systém zajišťuje jak teplovzdušné vytápění, tak i řízené nucené větrání s rekuperací tepla a zajišťuje tak komfortní teplotní odérové klima v celém domě. Jako zdroj tepla je v domě umístěn elektrokotel.

Nízkoenergetický dům Veleň 2


Veleň

Jednopodlažní nízkoenergetická dřevostavba vytápěná cirkulačním teplovzdušným vytápěním, které zajišťuje kompaktní rekuperační jednotka Atrea Duplex RK2. Vzduchotechnický systém zajišťuje jak teplovzdušné vytápění, tak i řízené nucené větrání s rekuperací tepla a zajišťuje tak komfortní teplotní odérové klima v celém domě. Systém je doplněn o tepelné čerpadlo vzduch x vzduch. Vnitřní část tepelného čerpadla je napojena do teplotního výměníku přímo ve vzduchotechnické jednotce. Díky této kombinaci je možné od podzimu do jara dům tepelným čerpadlem vytápět, či si přitápět a v létě chladit, klimatizovat.

Nízkoenergetický dům Štoky


Štoky

Dvoupodlažní zděný nízkoenergetický dům s pultovou střechou. Dům je osazen rekuperační jednotkou Duplex RK2 od firmy Atrea, s.r.o., která zajišťuje  nuceného větrání s rekuperací tepla  i teplovzdušné vytápění domu.  Hlavní zdroj tepla je elektrokotel. Na střeše domu má majitel osazenu fotovoltaickou elektrárnu. V interiéru domu je využité pro potřeby vedení vzduchu tzv. spiro potrubí (pozinkované stáčené potrubí), které je vhodně zakomponované do interiéru místnosti. Můžete ho vidět nad kuchyňskou linkou jako odtah nad sporákem a dále v druhém podlaží jako odtah cirkulačního vzduchu  v pravém rohu místnosti. Vedle schodů je vidět  dřevěná bílá krycí mřížka cirkulačního okruhu otopného systému.

Nízkoenergetický dům Žďár nad Sázavou 2


Žďár nad Sázavou

Nízkoenergetická dvoupodlažní dřevostavba. 1. ze dvou téměř stejných domů v této lokalitě. Dům je osazen rekuperační jednotkou Duplex RK3 od firmy Atrea, s.r.o., která krom nuceného větrání s rekuperací tepla zajišťuje i teplovzdušné cirkulační vytápění domu.  Systém je doplněn o integrovaný zásobník na teplou vodu (IZT) a o tepelné čerpadlo Atrea vzduch-voda. Vše je řízeno chytrou logikou regulace RG 21. Tento typ vytápění je velmi vhodný pro dřevostavby. Díky nízké tepelné setrvačnosti může systém rychle reagovat na teplotní požadavky obyvatel domů a v případně větších solárních zisků v zimním období nedochází k přetopení interiéru, jak k tomu může dojít například u podlahového vytápění umístěného v betonových podlahách. Tepelné čerpadlo pracuje v pozitivní bilanci i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. V letním období ohřívá teplou vodu tak lacino, že již pozbývá smysl užití solárních termických panelů.

Nízkoenergetický dům Veleň


Veleň

Dvoupodlažní nízkoenergetická dřevostavba vytápěná cirkulačním teplovzdušným vytápěním, které zajišťuje kompaktní rekuperační jednotka Atrea Duplex RK2. Vzduchotechnický systém zajišťuje jak teplovzdušné vytápění, tak i řízené nucené větrání s rekuperací tepla a zajišťuje tak komfortní teplotní a odérové klima v celém domě. Díky tepelnému čerpadlu vzduch – vzduch napojeného přímo do kompaktní rekuperační jednotky může být dům jak vytápěn, tak v letním období i klimatizován. Na fotografii sprchové koutu je vidět (označeno červenou šipkou) vzduchotechnický talířek, kterým je nasáván znečištěný, vhlký vzduch např. při sprchování.

Rekuperuji.cz


Provozujeme vlastní informačně obchodní portál věnovaný výhradně rekuperaci a rekuperačním jednotkám.

Zajistíme pro Vás i další služby