+420 774 244 744 info@tzb-vysocina.cz

Tepelná čerpadla

Základní rozdělení tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se dělí podle nositele nízkopotenciáolového tepla a nositele přečerpané energie na:

Vzduch - voda

výhody:

 • Nízké pořizovací náklady
 • Možno umístit téměř kdekoliv
 • Jednoduchá instalace

nevýhody:

 • Rozdíl výkonu v létě a v zimě
 • V plném provozu hlučnost 50 – 56 dB

Voda - voda

výhody:

 • Vysoká účinnost
 • Vyrovnaný výkon v průběhu roku

nevýhody:

 • Omezený počet zdrojů vody v přírodě
 • Nutnost zkoumat složení vody

Země - voda

výhody:

 • Nejstabilnější topný faktor
 • Velmi tichý chod

nevýhody:

 • vyšší investiční náklady na TČ a v případě svislého výměníku také na vrt

Pasivní nízkoenergetické domy

Pro potřebu pasivních a nízkoenergetických domů nejčastěji realizujeme tepelná čerpadla Vzduch-voda. Tepelná čerpadla postavená na kvalitním zdroji od firmy Toshiba či Fujitsu ve standardním režimu při +2°C ( průměrná teplota naší zimy) umí topit s COP topným faktorem 3,6, což znamená, že tepelné čerpadlo spotřebuje elektřinu za 1 korunu a vyrobí nám z toho tepla za 3,6 Kč. Počáteční spotřebu nám z 3,6násobí.

Jestliže je k tomu vhodný terén a vyžadují si to potřeby domů, někdy bývá efektivní užití tepelného čerpadla Země-voda za využití zemního kolektoru.

Rekuperuji.cz


Provozujeme vlastní informačně obchodní portál věnovaný výhradně rekuperaci a rekuperačním jednotkám.

Zajistíme pro Vás i další služby